کاغذ


به بخش فروش کاغذ وبسایت آنپالت خوش آمدید. از نوشتن در باره اهمیت کاغذ و اینکه از دیرباز نقش مهمی در جوامع بشری داشته است و از این جور حرفهای صرفا صفحه پر کن، خودداری می کنیم. فرض بر این است که همه این چیزارو میدونین. اگر هم نمیدونین، جای هیچ نگرانی نیست، چون برای کارهایی که با هم داریم مهم نیست. پس یکراست می رویم سر اصل مطلب. 

از آنجاییکه آنپالت یه وبسایت عمده فروشی کالاست، برای سفارش، حداقل تعداد وجود دارد. البته این مقدار کف، پایین در نظر گرفته شده تا عزیزان بیشتری امکان خرید از ما را داشته باشند. قیمت پایه بر اساس سفارش 500 بسته آ4 ، 250 بسته آ5 و 150 بسته آ3 ارائه شده و اگر تعداد خرید کمتر باشد، قیمت کمی بیشتر است. 

همانطور که همه میدانیم در حال حاضر حمل و نقل سهم قابل توجهی در هزینه ها دارد و سعی در کاهش آن موضوعی بدیهی است. واقعیت اینست که مثلا تعداد 100 بسته تا 200 بسته یا حتی 300 بسته، هزینه حمل تقریبا یکسانی دارند، چون این تعداد با یک سطح از خودرو حمل می شود؛ همینطور 300 تا 400 بسته، 400 تا 1000 بسته، 1100 تا 1600 بسته و ... . بنابراین بهتر است تعداد سفارشها به اندازه ای باشد که هزینه های حمل بیشتر سرشکن شود. کمی صبر کنید...